Fundació Main desenvolupa projectes vinculats a l’atenció socioeducativa de nens i adolescents amb necessitats educatives especials derivades de la seva alteració conductual o de la seva desvinculació del sistema formatiu reglat i, d’altra banda, projectes d’atenció psicoterapèutica per a infants i adolescents amb problemes relacionals o desajustaments conductuals severs.

En el camp de la sensibilització desenvolupa diferents programes com la Xarxa Educativa Solidària Intercultural, que permet reconectar diferents escoles i instituts en programes de coneixement i sensibilització de les situacions de greuge en què es troben diferents col·lectius, territoris o comunitats arreu del món, especialment en els països més desafavorits i promou accions de difusió, participació i compromís corresponsable entre els més joves.

Fundació MAIN

Carrer Regas 99

08203, Sabadell

Barcelona

Tel  +34 937 257 704

Tel  +34 686 254 589

  • Facebook Basic Black

Clica aquí

si vols tornar a verure

el video de la intro.