La Fundació Main desenvolupa projectes vinculats a l’acompanyament i a l’atenció socioeducativa de nens, adolescents i joves amb necessitats educatives derivades de la seva alteració conductual o de la seva desvinculació del sistema formatiu reglat i, d’altra banda, projectes d’atenció psicoterapèutica per a infants i adolescents amb problemes relacionals o desajustaments conductuals severs i les seves famílies.

Programes de sensibilització que permeten reconectar diferents escoles i instituts en programes de coneixement i sensibilització de les situacions de greuge en què es troben diferents col·lectius, territoris o comunitats arreu del món, especialment en els països més desafavorits i promou accions de difusió, participació i compromís corresponsable entre els més joves.

Programes de cooperació internacional que treballen per la defensa dels drets fonamentals d’infants, joves i les seves famílies, i que promouen accions d’intervenció directe en els àmbits de la salut, l’educació, la recuperació parental, la lluita contra la prostitució infantil i la reincorporació social.

El projecte Tsemba de l’Associação Hlayiseka treballa diàriament amb més de 150 nens i nenes del carrer de la capital de Moçambic, Maputo, a partir del Centre Obert Hlayiseka, on els nens i nenes participen dels programes d’alfabetització, formació professional, atenció bàsica, salut, reencontre de familiars, legalització, ludoteca, esport, dansa, música, teatre, ocupació laboral i atenció psicoeducativa; a partir dels centres Stop per a nenes procedents de xarxes de prostitució infantil de la ciutat; a partir del centre d’emergència nocturna Lola’s dreams, i a partir dels centres Kanimambo, per a nois i noies que han decidit iniciar una nova vida fora dels carrers de la ciutat. Per altra banda també ofereix formació per a educadors socials i suport psicoeducatiu i de cobertura de necessitats bàsiques a les famílies dels més de 120 nens i nenes que han aconseguit retornar a casa.

També fa suport directe als joves que encara romanen al carrer, netejant els espais, activant serveis sanitaris i atenent emergències.

L’Associação Hlayiseka, manté un vincle estret amb institucions universitàries del país i amb entitats de l’àmbit dels drets humans, promovent un discurs públic de lluita per la dignitat de la infància africana.

Carrer Regas 99

08203, Sabadell

Barcelona

Tel  +34 937 257 704

Tel  +34 686 254 589

  • Facebook Basic Black

Clica aquí

si vols tornar a verure

el video de la intro.